Centrul Public

Centrul public de training și consultanță – ora bilanțului

Nevoia existenței unui centru de resurse de dezvoltare pentru ONG-uri în cadrul Fundației pentru o societate deschisă s-a profilat în ultimii ani atât ca urmare a cererilor primite din partea a diferite organizații pe care Fundația le sprijină, cât și a consultării diferitelor cercetări și materiale despre mediul nonprofit din România, în special cele publicate de FDSC.

În 2014 a apărut oportunitatea finanțării prin Fondul ONG, runda a II-a, a unui proiect prin care să fie înființat un asemenea Centru. Astfel a luat naștere proiectul Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale, derulat în intervalul 1 martie 2015-30 aprilie 2016, prin care a fost înființat Centrul public pentru training și consultanță.

Nevoile de formare au fost identificate în urma derulării cercetării Activitatea grupurilor civice informale În România (un studiu de context asupra grupurilor informale din România) și a consultării organizațiilor nonprofit.  În urma acestor activități, au rezultat cele 10 domenii în care activiștii din mediul ONG doresc  să-și îmbunătățească abilitățile: comunicare și PR, social media, legislația mediului nonprofit, advocacy, dezvoltare comunitară, management organizațional, management de proiect, planificare financiară, scrierea cererilor de finanțare, fundraising, resurse umane și arhitectură socială participativă.

Unul dintre obiectivele Centrului a fost acela de a răspunde nevoilor de îmbunătățire de abilități a reprezentanților ONG-urilor din toată țara; drept urmare, activitățile desfășurate au folosit două canale: cursuri și consultanță offline, dar și online, sub formă de webinare.

La cele 20 de cursuri offline organizate  în cinci centre regionale – București, Iași, Constanța, Cluj și Timișoara –  au participat 202 persoane, din 26 de județe, media de participare la un training fiind de 16 cursanți.  Webinarele au avut o acoperire națională și mai bună, doar 3 dintre județe nefiind reprezentate de nici un participant la cursurile online (Teleorman, Mehedinți și Covasna).

Aproape jumătate dintre persoanele înscrise la cursuri offline (48%) activează în domeniul social. 22% activau în domeniile educației/formării, 9% în cel al culturii, 10% în domeniul mediu/ecologie/turism, iar 11%  în organizații ce aveau ca principal scop activismul civic.

Procentajul semnificativ al activiștilor din organizațiile ce își propun obiective culturale sau civice, prezenți la cursurile noastre considerăm că denotă atât o intensificare a activității lor, cât și o nevoie de formare ridicată, datorată, printre altele, finanțării reduse din fonduri publice, comparativ cu alte domenii.

La cursurile offline, ponderea de participare cea mai ridicată au avut-o persoanele care activează voluntar în diferite organizații sau grupuri informale – 124 de persoane, doar 78 fiind persoane angajate într-un ong.  În schimb, webinarele au înregistrat o pondere mai mare a persoanelor angajate, în comparație cu voluntarii.

Interesul cel mai ridicat l-au suscitat formările privind atragerea de fonduri pentru organizații  – scrierea cererilor de finanțare și activitățile specifice de fundraising – , lucru de care depinde, de altfel, supraviețuirea organizațiilor. De un interes crescut s-a bucurat și cursul Management organizațional – Cum luăm decizii, o temă de curs neclasicizată pe piața formării destinate mediului ong.  Gestionarea fondurilor sau managementul de proiect, de pildă, au înregistrat un interes mediu, în vreme ce formările pe Comunicare, PR și social media au avut cei mai puțini participanți. Manifestarea unei nevoi mai scăzute într-un domeniu atât de important precum comunicarea – de care depinde, printre alte atribute de imagine, prestigiul mărcii unui ONG – ne conduce fie spre o interpretare în sensul că ong-urile consideră că au o comunicare bună cu mediul de interes, fie spre ideea că nu este conștientizată suficient importanța imaginii propriei organizații.

Rezultatele acestui proiect au confirmat premisele pe care s-a bazat conceperea lui – nevoia permanentă de sprijin specializat pe care o au ONG-urile din România. După încheierea proiectului, Centrul public își va continua activitatea, oferind pachete de formare adaptate la cerințele beneficiarilor, în funcție de feedbackul primit de la aceștia, de evoluția pieței ONG, dar și de viitoare cercetări pe această temă.

22 Aprilie 2016

0 responses on "Centrul public de training și consultanță - ora bilanțului"

Lasă un mesaj

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.