Centrul Public

Fundația pentru o societate deschisă

Înființată în 1990, Fundația pentru o societate deschisă a acționat ca formator și catalizator al societății civile românești, fiind organizația care a pus bazele sau a sprijinit numeroase ONG-uri din România.

În 2015, Fundația pentru o societate deschisă adoptă o strategie nouă, prin care își redirecționează eforturile din zona de advocacy și politici publice către învățare și formare.

Fundația pentru o societate deschisă a derulat de-a lungul anilor următoarele tipuri de activități:

  • Studii, cercetări, analize și producerea de expertiză pentru fundamentarea de politici publice mai bune;
  • Advocacy pentru funcționarea responsabilă și eficientă a sectorului public;
  • Activități educaționale și de instruire în vederea promovării valorilor democratice și pentru consolidarea societății civile din România;
  • Construirea de modele pentru dezvoltare comunitară integrată;
  • Training și consultanță pentru ONG-uri, grupuri informale, grupuri vulnerabile.

Domeniile în care Fundația a dezvoltat cele mai importante proiecte sunt : drepturile omului și combaterea discriminării, educație (inclusiv dreptul la educație, management educațional, "A doua șansă", resurse educaționale deschise), migrație, date deschise, incluziunea romilor, bună guvernare, cultură civică și politică, cercetare socială (Barometrul de Opinie Publică), economie socială (promovarea antreprenoriatului social) și arhitectură socială participativă.

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.