Centrul Public

Încurajarea asocierii la firul ierbii

București, 26 octombrie, 2015 – Fundația pentru o societate deschisă publică astăzi două rapoarte noi cu privire la grupurile informale: un raport realizat pe baza unei cercetări legislative derulate recent, respectiv raportul Comisiei de audiere organizate pe tema grupurilor informale, organizate pe 30 septembrie.
Societatea civilă din România are nevoie de forme mai flexbile de asociere recunoscute de lege, care să stimuleze implicarea grupurilor de cetățeni în rezolvarea problemelor din comunitățile lor, atrage atenția analiza juridică a grupurilor informale pe care Fundația a derulat-o recent.
9 din 10 grupuri informale de inițiativă din România au apărut cu sprijinul unor organizații non-guvernamentale umbrelă sau al unor programe guvernamentale, a arătat raportul sociologic Activitatea grupurilor civice informale în România, realizat de Fundație în august 2015.
Indiferent dacă asocierea cetățenilor în grupuri informale depinde de mai mulți factori ca disponibilitatea cetățenilor, nivelul de informare cu privire la relația cu autoritățile, problema care îi mobilizează pe respectivii cetățeni, este necesară îmbunătățirea cadrului juridic și/sau administrativ. Modificări simple precum:
• Recunoașterea grupurilor informale ca parteneri de dialog în cadrul Legii privind transparența decizională 52/2003 – membrii grupurilor informale ar trebui să poată iniția dezbateri publice;
• Recunoașterea grupurilor informale prin OG 26/2000 ca o formă separată de asociere (entități pre-asociative), care ar putea să se înregistreze administrativ la Primărie, fără să urmeze procedura de înființare a asociațiilor și fundațiilor prin tribunal (și fără să aibă obligațiile legale care ar decurge din înregistrarea “clasică”);
• Menționarea grupurilor informale în Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,

pot ușura funcționarea grupurilor deja existente din punct de vedere al participării publice și al accesului la resurse, stimulând totodată apariția unor grupuri informale noi.
Dacă analiza juridică a Fundației pentru o societate deschisă a identificat o serie de neajunsuri legislative și administrative și a propus soluțiile rezumate mai sus, audierea publică Cum încurajăm societatea civilă la firul ierbii? organizată de Fundație pe 30 septembrie, cu scopul de a colecta opiniile grupurilor informale și ale organizațiilor non-guvernamentale, nu a evidențiat aceeași necesitate de reglementare. Comisia de experți, formată din Codru Vrabie, Mihaela Lambru și Valentin Burada, care a sintetizat cele 10 depoziții scrise și punctele de vedere ale celor 2 grupuri informale prezente la eveniment, a subliniat următoarele răspunsuri majoritare:
• Implicarea civică este o problemă mai profundă, dincolo de reglementări legislative, care ar putea fi soluționată prin educație civică începând de la școală;
• Implicarea poate fi stimulată prin crearea de spații comunitare (în prezent, cvasi-inexistente) care să găzduiască gratis întâlnirile cetățenilor;
• Pentru încurajarea participării publice este importantă găsirea oamenilor dedicați, care să coaguleze grupuri de inițiativă și să mobilizeze implicarea cetățenilor în viața comunității;
• Problema înregistrării grupurilor de inițiativă a fost prezentată ca fiind mai degrabă o problemă de recunoaștere și autoritate în raport cu autoritățile publice;
• Oportunitățile de finanțare din fonduri publice nu sunt neapărat apreciate, deoarece relația cu autoritatea poate fi conflictuală.

La finalul unei cercetări sociologice derulate în perioada aprilie-iulie, al unei analize juridice (desfășurate în perioada iulie- septembrie) și al unei audieri publice organizate pe 30 septembrie, Fundația pentru o societate deschisă concluzionează că stimularea asocierii cetățenilor nu trebuie redusă la modificări legislative, dezvoltarea comunitară, educația civică, informarea și transparența instituțiilor fiind factori care pot crește interesul cetățenilor pentru asociere.
Totuși, reflectând ca bune practici exemple din alte țări, Fundația subliniază că mici modificări în reglementările legislative privind transparența decizională, înregistrarea și finanțarea din bani publici ale grupurilor informale pot avea impact semnificativ pe termen lung asupra interesului pentru asociere și participare publică pentru un număr mai mare de cetățeni care nu au neapărat acces la organizații-suport și la resursele acestora sau care nu își doresc acces la resurse prin organizații intermediare.
***
Audierea publică și analiza juridcă au fost realizate în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale”, finanțat prin granturile SEE 2009-2013 și Fondul ONG în România.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016 și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 134,888.50 Euro. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Detalii despre proiect, găsiți pe www.fundatia.ro și pe www.centrulpublic.ro.
Informații suplimentare despre cercetare și proiect, puteți obține de la Claudia Iordache, Specialist Comunicare, pe adresa claudia.iordache@fundatia.ro, sau la numărul de telefon 0762 62 42 07.

26 Octombrie 2015

0 responses on "Încurajarea asocierii la firul ierbii"

Lasă un mesaj

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.