Centrul Public

Profil

lorin-niculae

Lorin Niculae

Lorin Niculae este arhitect, lector universitar în cadrul Universității de arhitectură și urbanism “Ion Mincu”, București, unde predă din 1998. În 2013 a susținut public teza de doctorat cu titlul “Arhipera_arhitectura socială participativă”, lucrare care sintetizează experiența de peste 7 ani de construire comunitară dobândită în cadrul programelor Fundației pentru o societate deschisă, continuată ulterior în cadrul Asociației Arhipera, fondate în 2014, și Școlii internaționale de arhitectură socială participativă Arhipera, înființate în cadrul Fundației. Aplicând o teorie reflexivă care se oglindește în practica “la firul ierbii” din comunitățile defavorizate, Lorin Niculae încearcă să schimbe realitatea existentă cu realitatea dorită, folosind mecanismele participării publice în proiecte de construire comunitară care vizează grupurile vulnerabile din România și nu numai. Proiectele Arhipera au fost nominalizate și premiate de două ori în cadrul Anualei de arhitectură București, ediția 2015. Pe lângă activitatea universitară, Lorin Niculae predă cursul de “Arhitectura interesului public” în cadrul programelor de formare continuă ale Ordinului Arhitecților din România.

arhitectura interesului public

arhitectură socială participativă

construire comunitară

practica arhitecturii democratice

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.