Centrul Public

Managementul Resurselor Umane- Ghid pentru organizații non-guvernamentale

Acest ghid este un instrument pentru persoanele responsabile de administrarea resurselor umane și de realizarea contractelor de muncă în cadrul organizațiilor non-guvernamentale.

Având în vedere sistemul legislativ actual din România, ghidul sintetizează cea mai mare parte a prevederilor legale în vigoare cu privire la administrarea contractelor de muncă : prevederi din Codul Muncii, legea securității și sănătății în muncă, legea șomajului, hotarârea privind registrul electronic de evidență a salariaților.

Documentul acoperă prevederile legale ce vizează administrarea contractelor de muncă, plecând de la pași premergători angajării, la întocmirea, modificarea și încetarea contractelor de muncă.

Vom aborda fiecare operațiune legată de contractul de muncă în parte, analizând toate etapele și pașii ce trebuie urmați, cu evidențierea termenelor legale aferente, modele de formularele tip și modul în care acestea trebuie completate pentru a ne asigura că respectă prevederile legale în materie. Informația este grupată și ușor de identificat în funcție de momentul relației de muncă, pornind cronologic de la angajare, urmând apoi perioada de derulare a contractului și implicit situațiile care pot apărea în această perioadă (modificări, suspendări, abateri disciplinare), ajungând la partea de final a contractului, la încetare.

Deoarece acest ghid integrează un volum mare de informație, din legi diferite, pentru a rămâne ușor de folosit și util, am ales să prezentăm informația într-un mod schematic, vizual, folosind în unele situații diagrame de timp pentru a evidenția ordinea pașilor.


Descarcă anexele ghidului

25 Aprilie 2016

0 responses on "Managementul Resurselor Umane- Ghid pentru organizații non-guvernamentale"

Lasă un mesaj

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.