Centrul Public

Pro și contra instituționalizării societății civile la firul ierbii

Cel puțin doi cetățeni se asociază pentru a rezolva o problemă pe strada lor, în cartierul în care locuiesc. Cum putem încuraja această participare la firul ierbii, care răspunde unor nevoi imediate, de ce condiții administrative, legislative și financiare ar avea nevoie cetățenii pentru a se putea coagula în grupuri de inițiativă pentru a se implica în comunitate?

Fundația pentru o societate deschisă a organizat azi, 30 septembrie, audierea publică “Cum încurajăm societatea civilă la firul ierbii?” pentru a colecta opiniile membrilor grupurilor informale și ai organizațiilor non-guvernamentale pe această temă. Ceea ce ne propunem este să dezvoltăm un cadru favorabil asocierii și rezolvării problemelor locale, de către un grup de cetățeni, fără a transforma rezolvarea problemei într-o povară administrativă pentru grupul respectiv.

Deși sunt cele mai noi și cele mai puțin cunoscute entități ale societății civile, Fundația pentru o societate deschisă a identificat nominal nu mai puțin de 543 de grupuri informale, care activează în toată țara, printr-o cercetare realizată în perioada aprilie – iulie 2015. Numărul acestui tip de entități și rolul pe care îl joacă grupurile informale în comunitățile locale sunt doi indicatori importanți care ne-au motivat să aducem subiectul în atenția publică.

Audierea publică organizată astăzi a avut 4 subiecte pe agendă: stimularea implicării civice la firul ierbii, încurajarea participării lor publice prin măsuri legislative, înregistrarea grupurilor informale și finanțarea acestora. Cele 13 depoziții scrise și cele 4 intervenții orale au subliniat câteva aspecte: nevoia educației civice la școală, susținerea unor persoane resursă care să mobilizeze grupuri din comunitate, lipsa unor spații publice/ comunitare care să permită întâlniri ale cetățenilor implicați în activități civice și teama de birocrație.

DSC_0140

 

Accesul la dezbateri sau ședințe publice nu a părut să fi reprezentat o problemă pentru grupurile informale ai căror reprezentanți au fost prezenți la eveniment. Capitalul de imagine pe care l-au acumulat prin activitatea și perseverența lor i-a ajutat să deschidă și să mențină dialogul cu instituțiile publice.
DSC_0143

 

Înregistrarea grupurilor informale a fost fie respinsă de majoritatea celor prezenți la audiere, fiind considerată un potențial impediment pentru rezolvarea problemei care i-a mobilizat să se asocieze informal, fie acceptată, în măsura în care grupurile se dezvoltă organic, își stabilesc mai multe obiective în comunitate. Pe măsură ce au mai multe activități de intervenție, de dezvoltare de infrastructură, înregistrarea și flexibilizarea finanțărilor publice sau private trebuie luate în considerare. De asemenea, unii participanți la audiere au agreat ideea unui contract semnat la notar sau avocat între membrii unui grup informal, prin care să își consemneze cumva existența.
Pentru a fi mai ușor de identificat ca parteneri de dialog și pentru a avea acces la finanțări publice, una dintre sugestii a fost crearea unui registru înființat de autoritățile locale în care grupurile informale să se înscrie (în mod facultativ, nu obligatoriu).

Audierea publică va fi urmată în scurt timp de elaborarea și publicarea raportului Comisiei de audiere formată din trei experți independenți care vor sintetiza și analiza opiniile prezentate în cursul evenimentului de astăzi.

***
Audierea publică a fost organizată în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale”, finanțat prin granturile SEE 2009-2013 și Fondul ONG în România.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016 și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 134,888.50 Euro. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Detalii despre proiect, găsiți pe www.fundatia.ro și pe www.centrulpublic.ro.
Informații suplimentare despre cercetare și proiect, puteți obține de la Claudia Iordache, Specialist Comunicare, pe adresa claudia.iordache@fundatia.ro, sau la numărul de telefon 0762 62 42 07.

 

Lista depozițiilor depuse:

 

 

30 Septembrie 2015

0 responses on "Pro și contra instituționalizării societății civile la firul ierbii"

Lasă un mesaj

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.