Centrul Public

Scrisoare deschisă Primăria Buzău

În atenția Primăriei Municipiului Buzău și a Consiliului Local al municipiului Buzău

 

Stimate domnule primar,

Stimați consilieri,

În municipiul Buzău sunt înregistrate 728 de asociații și fundații. Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, le oferă autorităților publice posibilitatea să finanțeze activități nonprofit desfășurate de persoane fizice sau juridice în folosul comunității.

La cererea de acces la informații de interes public pe care Fundația pentru o societate deschisă a adresat-o în luna februarie, am primit răspunsul cu nr. 22/02.03.2016, din partea Direcției Administrație Publică Locală. Din analiza răspunsului reiese că, în intervalul 2012-2015, Primăria Municipiului Buzău a ales să prioritizeze „proiectele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor sportive pe ramură de sport” și „proiectele cultelor religioase recunoscute conform legii”, după cum arată informațiile furnizate de instituție.

În anul 2015, din fondurile publice alocate pentru activități de interes general, în baza legii 350/2005, Primăria Municipiului Buzău a alocat 665.000 de lei cluburilor sportive, 665.000 de lei pentru construirea, repararea și funcționarea lăcașurilor de cult, în timp ce proiectele culturale propuse de persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii au beneficiat de o alocare de 19.000 de lei, iar proiectele de tineret – de 9.000 de lei.

Solicităm Primăriei municipiului Buzău să susțină mediul nonguvernamental local prin alocarea echitabilă a fondurilor publice, astfel încât mai multe organizații nonprofit sau grupuri de cetățeni care vor să dezvolte activități în comunitate să beneficieze de sprijinul financiar al autorității locale. ONG-urile locale au nevoie de fonduri publice.

 

Fundația pentru o societate deschisă a solicitat informații despre alocarea fondurilor publice în virtutea legii 350/2005 tuturor primăriilor de orașe și municipii și consiliilor județene din țară, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, Fondul ONG în România.

 

Strângem semnăturile organizțaiilor non-guvernamentale aici: https://docs.google.com/document/d/1qff9CVbpwYE6dAuHypJi8mh1xk7hj5XU777KtYpuxbg/edit

26 Aprilie 2016

0 responses on "Scrisoare deschisă Primăria Buzău"

Lasă un mesaj

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.